Przetargi, Zamówienia Publiczne Oława

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Oława

Oława: Usługi przeglądu i konserwacji sprzętu medycznego IINumer ogłoszenia: 16940 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w

Lokalizacja

Oława: Wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów medycznych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie. znak sprawy ZOZ/DZP/PN/1/16Numer ogłoszenia: 10292 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Oława: Przebudowa drogi p.poż. nr 33 na terenie leśnictwa Chrząstawa na odcinku od 0-00 do 1108 mb.Numer ogłoszenia: 349814 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Lokalizacja

Oława: Dostawa oleju opałowego, oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla Nadleśnictwa Oława Bystrzyca, ul. Lipowa 8.Numer ogłoszenia: 342164 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Oława: Dostawa energii elektrycznejNumer ogłoszenia: 333586 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Baseny Miejskie “Termy Jakuba” Sp. z o.o. ,

Lokalizacja

Oława: Przebudowa drogi leśnej na terenie leśnictwa DziuplinaNumer ogłoszenia: 316326 – 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Oława: Remont drogi leśnej na terenie leśnictwa BystrzycaNumer ogłoszenia: 314788 – 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Oława: Świadczenie usług w zakresie obsługi ratowniczej w kompleksie Baseny Miejskie Termy Jakuba w Oławie – w roku 2016Numer ogłoszenia: 308580 – 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Oława: SA.270.48.2015 ROBOTY DODATKOWE PRZY WYKONANIU PRZEBUDOWY PLACU ZLOKALIZOWANEGO ZA BUDYNKIEM NADLEŚNICTWA OŁAWA WRAZ OŚWIETLENIEM I WYKONANIEM PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – WYMIANA KANAŁU KANALIZACYJNEGO ORAZ KANAŁU DESZCZOWEGONumer ogłoszenia: 289488 – 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Jelcz-Laskowice: dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej w PSP nr 2 przy al. Młodych 1 w Jelczu-LaskowicachNumer ogłoszenia: 18832 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja