Przetargi, Zamówienia Publiczne Olecko

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Olecko

Olecko: Przetarg nieograniczony na 1.Sukcesywną dostawę i wyładunek 90 000 litrów oleju opałowego do budynku Kotłowni Olejowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ul. Park1 2. Sprzedaż 1500 l oleju napędowego i 1500 l etyliny 95.Numer ogłoszenia: 11390

Lokalizacja

Olecko: Przebudowa drogi gminnej Szczecinki-Borawskie od 1+000km do 1+130 km w miejscowości Szczecinki, Gmina Olecko -VI etap zakres uzupełniający na odcinku od km 1+130 do km 1+200Numer ogłoszenia: 295662 – 2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty

Lokalizacja

Olecko: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz obsługą maszyn do obróbki drewnaNumer ogłoszenia: 291010 – 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 291012 – 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 222398 – 2015 data 27.08.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o., ul. Stabłowicka

Lokalizacja

Olecko: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Technolog robót wykończeniowych w budownictwieNumer ogłoszenia: 290978 – 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

75007 Paryż, Francja: modernizacja przestrzeni dla interesantów Wydziału Konsularnego Ambasady RP we FrancjiNumer ogłoszenia: 290980 – 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Numer ogłoszenia: 23052 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 22000 – 2016 data 01.02.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj.

Lokalizacja

Bakałarzewo: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH: 1. Nowa Kamionka Nr 101939B – Wólka-Folwark Nr 101935B na odcinku o dł. 1,984 km (od km 1+354,71do km 3+338,11) z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni jezdni 3,5 m – II etap oraz

Lokalizacja

Ełk: OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ ZA SZKODY BEDĄCE NASTĘPSTWEM UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ALBO NIEZGODNEGO Z PRAWEM ZANIECHANIA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH , DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE OD OC Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA , KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA OD RYZYK WSZYSTKICH

Lokalizacja

Ełk: Koncepcja modernizacji Ełckiego Centrum Kultury w EłkuNumer ogłoszenia: 20996 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Ełckie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47, 19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie,

Lokalizacja