Przetargi, Zamówienia Publiczne Oleśnica

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Oleśnica

Oleśnica: Zakup i sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w OleśnicyNumer ogłoszenia: 15844 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Oleśnica: Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w OleśnicyNumer ogłoszenia: 15820 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 15822 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 5637 – 2016 data 15.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815

Lokalizacja

Oleśnica: Usługa sprzątania Hali Sportowej i Sali Gimnastycznej OKR ATOL Sp z o.o. przy ul. Kochanowskiego 2 w Oleśnicy oraz usługa utrzymania należytego porządku i czystości boisk sportowych, terenów zieleni, ciągów komunikacyjnych na terenie przyległym do Hali Sportowej OKR ATOL

Lokalizacja

Oleśnica: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych gminy Oleśnica w roku 2016 .Numer ogłoszenia: 323068 – 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 323070 – 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 319096 – 2015 data 25.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Szpitalna 30, 88-400

Lokalizacja

Oleśnica: Prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania w ramach programów powszechnej nauki pływania oraz prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych w obiekcie Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego ATOL Sp. z o.o. w Oleśnicy przy ul. Brzozowej 7Numer ogłoszenia: 314782 – 2015; data zamieszczenia:

Lokalizacja

Oleśnica: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w OleśnicyNumer ogłoszenia: 311286 – 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 311288 – 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 294544 – 2015 data 03.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek

Lokalizacja

Oleśnica: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonach zimowych 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018 przez Zarząd Dróg Powiatowych w OleśnicyNumer ogłoszenia: 294160 – 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: