Przetargi, Zamówienia Publiczne Olsztyn

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Olsztyn

Olsztyn: Dostawy mięsa i wędlinNumer ogłoszenia: 343878 – 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 332348

Lokalizacja

Olsztyn: Sukcesywne dostawy mięsa czerwonego, mięsa białego i wędlin do jednostek gastronomicznych Fundacji ŻAK Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w OlsztynieNumer ogłoszenia: 342248 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Olsztyn: Wykonanie nasadzenia drzew w ciągach dróg krajowych 16, 16d, 58, 58b, 63, 65, 65a, 65b, 65c administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku oraz ich pielęgnacja w okresie gwarancyjnym.Numer ogłoszenia: 337124 – 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE

Lokalizacja

Olsztyn: Dostawa materiałów biurowych do siedziby Rejonu w Ełku przy ulicy Kolonia 1.Numer ogłoszenia: 337110 – 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Olsztyn: Ochrona fizyczna mienia i osób w WSSDNumer ogłoszenia: 337036 – 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy

Lokalizacja

Olsztyn: dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie na potrzeby projektu: Doposażenie pracowni edukacyjnej Muzeum Przyrody w Olsztynie (oddział MWiM) oraz cykl spotkań edukacyjnych pt. Spotkania z PrzyrodąNumer ogłoszenia: 337022 – 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015

Lokalizacja

Olsztyn: Świadczenie usług wynajmu i serwisu odzieży roboczej i ochronnejNumer ogłoszenia: 336998 – 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki

Lokalizacja

Olsztyn: Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez kanał Jegliński w miejscowości Jeglin, dk nr 63 km 88+113 wraz z budową i rozbiórką mostu objazdowegoNumer ogłoszenia: 335368 – 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie

Lokalizacja

Olsztyn: Sukcesywny zakup i dostawa produktów spożywczych na potrzeby kuchni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 37 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.Numer ogłoszenia: 335382 – 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Lokalizacja

Olsztyn: Dostawa bębnów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących – wielofunkcyjnych dla GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku przy ulicy Kolonia 1.Numer ogłoszenia: 333580 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: