Przetargi, Zamówienia Publiczne Olsztyn

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Olsztyn

Olsztyn: wykonanie dokumentacji projektowej wiaty stanowiące zamówienie uzupełniające w stosunku do zamówienia podstawowego obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wraz z układem komunikacyjnym, rozbudowy budynku, odwodnienia terenu oraz instalacji tablic zmiennej treści na Drogowym Przejściu Granicznym w GrzechotkachNumer ogłoszenia: 323230

Lokalizacja

Olsztyn: pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad realizacją zadania polegającego na budowie kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i przepompownią wód deszczowych, stanowiące zamówienie uzupełniające w stosunku do zamówienia podstawowego obejmującego pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad realizacją zadania polegającego na rozbudowie, przebudowie

Lokalizacja

Olsztyn: budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i przepompownią wód deszczowych stanowiąca zamówienie uzupełniające w stosunku do zamówienia podstawowego obejmującego rozbudowę, przebudowę i modernizację Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach – etap IINumer ogłoszenia: 175225 – 2015; data zamieszczenia: 28.11.2015 OGŁOSZENIE

Lokalizacja

Olsztyn: wykonanie zabezpieczenia pawilonów kontrolerskich na Drogowym Przejściu Granicznym w Bezledach stanowiące zamówienie uzupełniające w stosunku do zamówienia podstawowego obejmującego rozbudowę, przebudowę i modernizację Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach – etap INumer ogłoszenia: 175229 – 2015; data zamieszczenia: 28.11.2015 OGŁOSZENIE

Lokalizacja

Olsztyn: Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów systemów bezpieczeństwa w budynkach: Sądu Okręgowego w Olsztynie, Sądu Rejonowego w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy i w PiszuNumer ogłoszenia: 175231 – 2015; data zamieszczenia: 28.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Olsztyn: Dostawa wraz z montażem dwóch nowych wytwornic solanki oraz szafy sterującej wytwornicą solanki w podziale na dwa zadaniaNumer ogłoszenia: 321350 – 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy

Lokalizacja

Olsztyn: Dostawa montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach serwerowni w Olsztynie (2 zadania częściowe) i w Ostródzie (1 zadanie częściowe)Numer ogłoszenia: 317844 – 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Olsztyn: Dostawa komputerów przenośnych na potrzeby Izby Celnej w OlsztynieNumer ogłoszenia: 316222 – 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Celna

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 316224 – 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 309166 – 2015 data 17.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sąd Apelacyjny, ul. Mickiewicza 5, 15-213 Białystok, woj. podlaskie, tel.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 314838 – 2015; data zamieszczenia: 22.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 314830 – 2015 data 22.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: