Przetargi, Zamówienia Publiczne Olsztyn

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Olsztyn

Olsztyn: Usunięcie posuszu z drzew przydrożnych rosnących w ciągach dróg krajowych nr 53, 57, 58 i 59 administrowanych przez GDDKiA Rejon w SzczytnieNumer ogłoszenia: 314828 – 2015; data zamieszczenia: 22.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Olsztyn: Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego w ciągach dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku.Numer ogłoszenia: 314834 – 2015; data zamieszczenia: 22.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Olsztyn: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 314838 – 2015; data zamieszczenia: 22.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 314830 – 2015 data 22.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Lokalizacja

Olsztyn: Montaż, utrzymanie i demontaż siatki przeciwśnieżnej w sezonie 2015/2016 w ciągach dróg krajowych nr 16, 58, 63, 65 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku.Numer ogłoszenia: 314846 – 2015; data zamieszczenia: 22.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Lokalizacja

Olsztyn: Remonty nawierzchni (nakładki) w ciągach dróg krajowych 16, 58 , 63, 65 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku.Numer ogłoszenia: 314850 – 2015; data zamieszczenia: 22.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Olsztyn: Koszenie pasów drogowych (w tym: koszenie traw i chwastów, wycinka jednorocznych samosiewów, odrostów drzew i krzaków) dróg krajowych nr 58, 58b i 63 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku z podziałem na 3 zadania.Numer ogłoszenia: 314816

Lokalizacja

Olsztyn: Koszenie pasów drogowych (w tym: koszenie traw i chwastów, wycinka jednorocznych samosiewów, odrostów drzew i krzaków) dróg krajowych nr 58, 58b i 63 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku z podziałem na 3 zadania – II

Lokalizacja

Olsztyn: Wykonanie robót remontowych mostu przez rzekę Ełk w miejscowości Straduny w ciągu drogi krajowej nr 65 w km 60+640.Numer ogłoszenia: 314822 – 2015; data zamieszczenia: 21.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Olsztyn: Zaprojektowanie i wykonanie robót remontowych mostu w miejscowości Orzysz w ciągu drogi krajowej nr 16 w km 263+031 – II postępowanie.Numer ogłoszenia: 314792 – 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: