Przetargi, Zamówienia Publiczne Opole

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Opole

Opole: Wybór inspektorów nadzoru nad pracami prowadzonymi w parku w DąbrowieNumer ogłoszenia: 340384 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 340386 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 311272 – 2015 data 18.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie,

Lokalizacja

Opole: Dostawa materiałów biurowych na potrzeby wdrażania RPO WO 2014-2020, PO PT 2014-2020 oraz Interreg V-A CZ-PLNumer ogłoszenia: 340394 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Opole: Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia serwerowni dla izby Skarbowej w Opolu oraz urzędów skarbowych województwa opolskiegoNumer ogłoszenia: 338834 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy

Lokalizacja

Opole: Przetarg nieograniczony na obsługę wyjazdów zagranicznych i krajowych dla osób delegowanych przez Politechnikę Opolską w zakresie sprzedaży biletów lotniczych (nr sprawy ZP/U/122/2015)Numer ogłoszenia: 333560 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Opole: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania na rzecz obiektu Kryta Pływalnia Wodna NutaNumer ogłoszenia: 333468 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Opole: Przetarg nieograniczony na usługę cateringu podczas wydarzeń edukacyjnych w instytucjach kultury, pn. Dni Zrównoważonego Rozwoju w Edukacji w ramach Projektu POKL.09.04.00-16-002/13 pn. Neurony na rzecz ucznia i szkoły – przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w.Numer ogłoszenia: 330012

Lokalizacja

Opole: Przetarg nieograniczony na organizację wydarzeń edukacyjnych w instytucjach kultury, pn. Dni Zrównoważonego Rozwoju w Edukacji dla nauczycieli oraz pracowników oświaty zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) w ramach projektu pod nazwą Neurony na rzecz ucznia i szkoły – przygotowanie

Lokalizacja

Opole: Sprzedaż i dostawa zadów wołowych bez kręgosłupa , wątroby wołowej ,mięsa wołowego rozbiorowego drobnego, serc wołowych mięsa wołowego rozbiorowego świeżego w 2016rNumer ogłoszenia: 328166 – 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Opole: Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz projektu budowlano-wykonawczego windy osobowej dla obsługi osób niepełnosprawnych wraz z przystosowaniem zewnętrznych schodów wejściowychNumer ogłoszenia: 319554 – 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: