Przetargi, Zamówienia Publiczne opolskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne opolskie

Opole: Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego wraz z uzupełnieniem punktowych elementów odblaskowych w okresie do 30.06.2018r. na drogach krajowych na terenie GDDKiA Oddziału w Opolu ( 4 zadania )Numer ogłoszenia: 15906 – 2016; data zamieszczenia: 24.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Lokalizacja

Namysłów: Wycinka (prosta) 104 sztuk drzew przy drogach powiatowychNumer ogłoszenia: 15698 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Namysłowski reprezentowany

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 15700 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 348980 – 2015 data 21.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi, ul. Smutna 28,

Lokalizacja

Branice: Dostawa leku neuroleptycznego RisperidonNumer ogłoszenia: 15688 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie

Lokalizacja

Izbicko: Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Waryńskiego w m. Borycz na rzece JemielnicaNumer ogłoszenia: 14728 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Opole: TLZP/2-23/233/109/15 zakup i dostawa wyrobów z tworzyw sztucznychNumer ogłoszenia: 14718 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 14720 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 3973 – 2016 data 13.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP, ul.

Lokalizacja

Opole: TLZP/2-23/233/114/15 zakup i dostawa protez i łat naczyniowych z zabezpieczeniem depozytu- magazynu w pełną gamę rozmiarów protez i łat przez okres trwania umowy.Numer ogłoszenia: 14652 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Opole: 4/PN/2016 – sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznychNumer ogłoszenia: 13846 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: S.P.Z.O.Z. Opolskie Centrum Onkologii im.

Lokalizacja

Opole: Dostawa odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora, mieszadła hematologicznego i urządzenia do barwienia rozmazówNumer ogłoszenia: 12088 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja