Przetargi, Zamówienia Publiczne opolskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne opolskie

Opole: Świadczenie usług medycznych z zakresu badan osób zatrzymanych przez Policje do celów prewencyjnych i procesowychNumer ogłoszenia: 348214 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Opole: Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia serwerowni dla Izby Skarbowej w Opolu oraz urzędów skarbowych województwa opolskiegoNumer ogłoszenia: 345446 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 345448 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 336814 – 2015 data 09.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 345450 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 328280 – 2015 data 02.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 345452 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 336746 – 2015 data 09.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 69-211 Wędrzyn, woj. lubuskie, tel. 95

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 345454 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 345342 – 2015 data 16.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom,

Lokalizacja

Opole: DLG.39.536/16 Zakup i dostawa foteli do dializyNumer ogłoszenia: 345374 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki w Opolu

Lokalizacja

Tarnów Opolski: Zakup żywności dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka im. J. Korczaka w Tarnowie Opolskim. Nr sprawy DDZ.TO. 2420.2.2015Numer ogłoszenia: 342228 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Biała: Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w BiałejNumer ogłoszenia: 342232 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkolno-Przedszkolny w

Lokalizacja

Opole: Zakup na okres 1 (jednego) roku kontynuacji dostępu do serwisu prawniczego LEX Omega on-line (2 licencje) wraz z modułem Prawo europejskieNumer ogłoszenia: 342082 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja