Przetargi, Zamówienia Publiczne opolskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne opolskie

Opole: Świadczenie usług kompleksowego sprzątania na rzecz obiektu Kryta Pływalnia Wodna NutaNumer ogłoszenia: 333468 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Głuchołazy: Czynności bankowe związane z obsługą bankową budżetu Gminy Głuchołazy i jej jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach (OPS), Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach (GOSiR) oraz Żłobka Miejskiego w Głuchołazach.Numer ogłoszenia: 333420 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015

Lokalizacja

Opole: Przetarg nieograniczony na usługę cateringu podczas wydarzeń edukacyjnych w instytucjach kultury, pn. Dni Zrównoważonego Rozwoju w Edukacji w ramach Projektu POKL.09.04.00-16-002/13 pn. Neurony na rzecz ucznia i szkoły – przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI w.Numer ogłoszenia: 330012

Lokalizacja

Tarnów Opolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Tarnów OpolskiNumer ogłoszenia: 329902 – 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Opole: Przetarg nieograniczony na organizację wydarzeń edukacyjnych w instytucjach kultury, pn. Dni Zrównoważonego Rozwoju w Edukacji dla nauczycieli oraz pracowników oświaty zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) w ramach projektu pod nazwą Neurony na rzecz ucznia i szkoły – przygotowanie

Lokalizacja

Opole: Sprzedaż i dostawa zadów wołowych bez kręgosłupa , wątroby wołowej ,mięsa wołowego rozbiorowego drobnego, serc wołowych mięsa wołowego rozbiorowego świeżego w 2016rNumer ogłoszenia: 328166 – 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Strzelce Opolskie: Remont nawierzchni dróg leśnych w Leśnictwie Kalinów i OtmiceNumer ogłoszenia: 326574 – 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Głubczyce: Dostawa warzyw,owoców i kiszonek do Zakładu Karnego w Głubczycach nr sprawy 220/03/2015Numer ogłoszenia: 326534 – 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Głubczyce: Dostawa różnych art. spożywczych do Zakładu Karnego w Głubczycach nr sprawy DKw220/02/2015Numer ogłoszenia: 326508 – 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Lasowice Małe: Dostawa oleju napędowego grzewczego w sezonie grzewczym 2015/2016 dla jednostek wchodzących w skład Zespołu-Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w ChocianowicachNumer ogłoszenia: 324812 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Lokalizacja