Przetargi, Zamówienia Publiczne Ostrów Wielkopolski

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Ostrów Wielkopolski

Ostrów Wielkopolski: Prace porządkowe na obiektach mostowych w ciągu dróg wojewódzkich RDW w Ostrowie WlkpNumer ogłoszenia: 24258 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Ostrów Wielkopolski: Świadczenie usługi nauki pływania dzieci 6-letnich z Przedszkoli nr: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Nasz Domek, Sowy i Sówki, a także sześciolatków z klas pierwszych Szkół Podstawowych nr:

Lokalizacja

Ostrów Wielkopolski: Świadczenie usługi nauki pływania dzieci 6-letnich z Przedszkoli nr: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Nasz Domek, Sowy i Sówki, a także sześciolatków z klas pierwszych Szkół Podstawowych nr:

Lokalizacja

Ostrów Wielkopolski: Przygotowanie i podanie posiłków dzieciomNumer ogłoszenia: 12976 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie

Lokalizacja

Ostrów Wielkopolski: Przygotowanie i podanie posiłków uczniomNumer ogłoszenia: 12874 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie

Lokalizacja

Ostrów Wielkopolski: Przebudowa drogi nr 5169P w m. Gorzyce Wielkie – budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. ok. 500m – roboty uzupełniająceNumer ogłoszenia: 349820 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Ostrów Wielkopolski: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, materiałów eksploatacyjnych oraz licencji na oprogramowanieNumer ogłoszenia: 348298 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Ostrów Wielkopolski: Wykonanie całościowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej (bez uwzględnienia zadaszenia widowni) dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja amfiteatru w Parku Miejskim – projekt przy al. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie WielkopolskimNumer ogłoszenia: 337032 – 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 337034 – 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 324232 – 2015 data 30.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie, woj.

Lokalizacja

Ostrów Wielkopolski: Przygotowanie i wydawanie obiadów dla osób dorosłych, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie WielkopolskimNumer ogłoszenia: 324738 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: