Przetargi, Zamówienia Publiczne Otwock

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Otwock

Otwock: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji sanitarnych dla potrzeb nowej linii generatorowejNumer ogłoszenia: 24268 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Otwock: Jednorazowa dostawa używanego aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w OtwockuNumer ogłoszenia: 23070 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Otwock: Kompleksowe Ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia na okres 2016-2017 obejmujące: UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK, W TYM OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, DEWASTACJI I SZYB OD STŁUCZENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ ORAZ OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA

Lokalizacja

Otwock: Sukcesywna dostawa produktów spożywczych do kuchni SPSK w Otwocku DZP/11/2016Numer ogłoszenia: 17906 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny

Lokalizacja

Otwock: Przebudowa ciągu pieszo rowerowego w ulicy Narutowicza na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Góreckiej w ramach zadania budżetowego -Projekt i budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w ul. Narutowicza (na odcinku od przejazdu kolejowego w Śródborowie do granicy Miasta

Lokalizacja

Otwock: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Otwocka.Numer ogłoszenia: 9342 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock , ul.

Lokalizacja

Otwock: Zorganizowanie, prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Otwocka wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów.Numer ogłoszenia: 360882 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Otwock: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Otwocka w 2016 r.Numer ogłoszenia: 349794 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Otwock: Dostawa licencji na oprogramowanieNumer ogłoszenia: 348174 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Badań Jądrowych , ul. Andrzeja

Lokalizacja

Otwock: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Otwocka usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym obejmujących przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych do każdego miejsca w kraju i za granicą, oraz ewentualnych zwrotów przesyłek niedoręczonych w obrocie krajowym

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: