Przetargi, Zamówienia Publiczne Ożarów

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Ożarów

Ożarów: Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Janów, Nowe, Biedrzychów, Lasocin gmina OżarówNumer ogłoszenia: 8358 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 8360 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 8334 – 2016 data 12.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Doc. Adama Dowgirda

Lokalizacja

Ożarów: Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy OżarówNumer ogłoszenia: 8326 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Ożarów: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Janowice, Lasocin oraz rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Pisary, stanowiących mienie komunalne GMINY OŻARÓW.Numer ogłoszenia: 8308 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Ożarów: Roboty uzupełniających dotyczących Przebudowy drogi gminnej Nr 360043T Julianów-Polesie Mikułowskie na odcinku 800mb.Numer ogłoszenia: 8268 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Ożarów: Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych odcinek Pisary – Józefków w gm. Ożarów i odcinek Wyspa – Józefków w gm. ZawichostNumer ogłoszenia: 174120 – 2015; data zamieszczenia: 13.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: SEKCJA

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Tarłów: udzielenie i obsługa kredytu złotówkowego w kwocie 1200 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu i spłatę zobowiązań z lat ubiegłych z tytułu zaciągnięcia kredytów.Numer ogłoszenia: 308414 – 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie

Lokalizacja

Sandomierz: Dostawa materiałów do zabiegów operacyjnychNumer ogłoszenia: 226416 – 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP:

Lokalizacja

Opatów: Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, z przeznaczeniem na cele grzewcze do kotłowni w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opatowskiego w terminie od podpisania umowy do 31 grudnia 2016 roku.Numer ogłoszenia: 10400 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Lokalizacja

Borów: Dostawa paliw płynnych w 2016 roku do pojazdów i urządzeń technicznych na potrzeby Gminy BorówNumer ogłoszenia: 317856 – 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja