Przetargi, Zamówienia Publiczne Ożarów Mazowiecki

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Ożarów Mazowiecki

Ożarów Mazowiecki: Przebudowa drogi powiatowej nr 4109W na długości ok. 570 mb (etap I) w m. Wąsy Wieś gm. LesznoNumer ogłoszenia: 235480 – 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Pruszków: Dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. na potrzeby eksploatacji budynków, zasilania urządzeń technicznych i oświetlenia terenu.Numer ogłoszenia: 22030 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Pruszków: Świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w PruszkowieNumer ogłoszenia: 20878 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Pruszków: Świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w PruszkowieNumer ogłoszenia: 20832 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Pruszków: Roboty dodatkowe do postępowania na wykonanie: a/ kanalizacji sanitarnej w ulicy Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej w Pruszkowie, b/ kanalizacji deszczowej w ulicy Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej w Pruszkowie.Numer ogłoszenia: 16816 –

Lokalizacja

Pruszków: Dostawa igieł do znieczuleń oraz przyrządów do aspiracji butelek.Numer ogłoszenia: 10242 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kolejowy

Lokalizacja

Pruszków: Dostawa staplerów jednorazowych okrężnych oraz liniowych; siatek monofilamentowych wykonanych z polipropylenu; elektrod przystosowanych do systemu zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem REM, jednorazowych uchwytów z elektrodą nożowąNumer ogłoszenia: 9244 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie

Lokalizacja

Pruszków: Dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego zabudowanego urządzeniem hakowym.Numer ogłoszenia: 340442 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 340444 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 331666 – 2015 data 04.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 340446 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 332750 – 2015 data 07.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Gminy Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów, woj. mazowieckie,

Lokalizacja