Przetargi, Zamówienia Publiczne Ozimek

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Ozimek

Ozimek: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania Gminy Ozimek, jednostek organizacyjnych Gminy oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Ozimek.Numer ogłoszenia: 289364 – 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Izbicko: Remont obiektu mostowego w ciągu ul. Waryńskiego w m. Borycz na rzece JemielnicaNumer ogłoszenia: 14728 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Izbicko: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz obiektów Gminy Izbicko Numer sprawy: ZP.271.1.2015Numer ogłoszenia: 308394 – 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Tarnów Opolski: Zakup żywności dla potrzeb wychowanków Domu Dziecka im. J. Korczaka w Tarnowie Opolskim. Nr sprawy DDZ.TO. 2420.2.2015Numer ogłoszenia: 342228 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Tarnów Opolski: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Tarnów OpolskiNumer ogłoszenia: 329902 – 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Strzelce Opolskie: Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego – roboty uzupełniająceNumer ogłoszenia: 333530 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Strzelce Opolskie: Remont nawierzchni dróg leśnych w Leśnictwie Kalinów i OtmiceNumer ogłoszenia: 326574 – 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Strzelce Opolskie: Dostawa nici chirurgicznych i siatek do zaopatrzenia przepuklin dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach OpolskichNumer ogłoszenia: 295596 – 2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy

Lokalizacja

Jemielnica: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy JemielnicaNumer ogłoszenia: 338728 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Jemielnica: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Jemielnica i jej jednostek organizacyjnychNumer ogłoszenia: 338702 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja