Przetargi, Zamówienia Publiczne Piaseczno

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Piaseczno

Piaseczno: Świadczenie usługi ochrony budynków Sądu Rejonowego w Piasecznie i Prokuratury Rejonowej w PiasecznieNumer ogłoszenia: 20990 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Piaseczno: Prace modernizacyjne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Sielskiej 12 w SiedliskachNumer ogłoszenia: 20830 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 12080 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 331706 – 2015 data 04.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Rzeszów – Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064

Lokalizacja

Piaseczno: Wykonanie usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach mieszczących komórki organizacyjne Sądu Rejonowego w Piasecznie.Numer ogłoszenia: 12076 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 12078 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 359980 – 2015 data 31.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel.

Lokalizacja

Piaseczno: Dostawa owoców i warzyw mrożonych i ryb na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu.Numer ogłoszenia: 8372 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Piaseczno: Kompleksowe wykonanie poboru i badań wód powierzchniowych i ścieków w miejscach wskazanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp z o.o. na terenie Gminy PiasecznoNumer ogłoszenia: 349738 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie

Lokalizacja

Piaseczno: Wykonanie usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach mieszczących komórki organizacyjne Sądu Rejonowego w PiasecznieNumer ogłoszenia: 338860 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Piaseczno: Budowa parkingu oraz ukladu drogowego łącznika przy ul. Puławskiej 32C w Plasecznie.Numer ogłoszenia: 304156 – 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Piaseczno: Wykonanie robót uzupełniających dotyczących remontów bieżących dróg gminnych- nawierzchni chodników, jezdni brukowych i dróg nieutwardzonych.Numer ogłoszenia: 302182 – 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: