Przetargi, Zamówienia Publiczne Piastów

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Piastów

Piastów: ZAKUP I DOSTAWA SZCZEPIONEK NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN POZ. 1-POZ. 3.Numer ogłoszenia: 8422 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Piastów: ZAKUP I DOSTAWA AMBULANSU SANITARNEGO TYPU C NA RZECZ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PIASTUN.Numer ogłoszenia: 354194 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Reguły: Dostawa mebli szkolnych, wyposażenia oraz szafek metalowych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w KomorowieNumer ogłoszenia: 329972 – 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Pruszków: Dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. na potrzeby eksploatacji budynków, zasilania urządzeń technicznych i oświetlenia terenu.Numer ogłoszenia: 22030 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Pruszków: Świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w PruszkowieNumer ogłoszenia: 20878 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Pruszków: Świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w PruszkowieNumer ogłoszenia: 20832 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Pruszków: Roboty dodatkowe do postępowania na wykonanie: a/ kanalizacji sanitarnej w ulicy Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej w Pruszkowie, b/ kanalizacji deszczowej w ulicy Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej w Pruszkowie.Numer ogłoszenia: 16816 –

Lokalizacja

Pruszków: Dostawa igieł do znieczuleń oraz przyrządów do aspiracji butelek.Numer ogłoszenia: 10242 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Kolejowy

Lokalizacja

Pruszków: Dostawa staplerów jednorazowych okrężnych oraz liniowych; siatek monofilamentowych wykonanych z polipropylenu; elektrod przystosowanych do systemu zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem REM, jednorazowych uchwytów z elektrodą nożowąNumer ogłoszenia: 9244 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie

Lokalizacja

Pruszków: Dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego zabudowanego urządzeniem hakowym.Numer ogłoszenia: 340442 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja