Przetargi, Zamówienia Publiczne Pionki

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Pionki

Pionki: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie PionkiNumer ogłoszenia: 352768 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Gózd: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i innych obiektów zarządzanych przez ZamawiającegoNumer ogłoszenia: 348226 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 348228 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 184393 – 2015 data 14.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Bytowski, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, 77-100 Bytów,

Lokalizacja

Gózd: Świadczenie usługi dostępu do Internetu Beneficjentom Ostatecznym w ramach trwałości projektu INTERNET w gminie Gózd sz@nsą na lepsze jutroNumer ogłoszenia: 235298 – 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Jedlnia-Letnisko: Dostawa, montaż, konfiguracja, uruchomienie, serwis łącza internetowego, ubezpieczenie oraz świadczenie opieki serwisowej dla zestawów komputerowych i drukarek w ramach realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jedlnia – LetniskoNumer ogłoszenia: 317864 – 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015 OGŁOSZENIE O

Lokalizacja

Kozienice: Budowa drogi gminnej w m. Kociołki na odcinku od granicy m. Nowiny do nawierzchni asfaltobetonowejNumer ogłoszenia: 16868 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Kozienice: Zakup sprzętu wraz z wyposażeniem dla SP ZZOZ w Kozienicach – sprzęt i wyposażenie medyczne (II)Numer ogłoszenia: 349652 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Kozienice: Bieżące utrzymanie czystości, porządku, zieleni na nieruchomościach gruntowych administrowanych, zarządzanych przez Zamawiającego.Numer ogłoszenia: 338880 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Kozienice: Dostawa asortymentu do wykonywania zabiegów kostnych dla Bloku Operacyjnego SP ZZOZ w KozienicachNumer ogłoszenia: 307042 – 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Kozienice: Dostawa asortymentu do wykonywania zabiegów kostnych dla Bloku Operacyjnego SP ZZOZ w Kozienicach (III)Numer ogłoszenia: 306992 – 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja