Przetargi, Zamówienia Publiczne Piotrków Trybunalski

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Piotrków Trybunalski

Piotrków Trybunalski: Sprzedaż i dostarczenie leków. Znak sprawy: 4/ZPN/16Numer ogłoszenia: 20860 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Szpital Wojewódzki

Lokalizacja

Piotrków Trybunalski: ŚWIADCZENIE W LATACH 2016-2017 USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYMNumer ogłoszenia: 8290 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 8292 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 2594 – 2016 data 05.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego, ul. A. Sokołowskiego 11,

Lokalizacja

Piotrków Trybunalski: Dostawy chleba mieszanego pszenno – żytniego, krojonego, paczkowanego po 800g , chleba pszennego, krojonego, paczkowanego po 400g , bułki tartej do Jednostek Organizacyjnych Służby Więziennej Okręgu ŁódzkiegoNumer ogłoszenia: 352598 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Lokalizacja

Piotrków Trybunalski: Sprzedaż i dostarczenie głowic do fakoemulsyfikacji – 2 szt. do aparatu Associate 2500. Znak sprawy: 40/ZPN/15Numer ogłoszenia: 348218 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Piotrków Trybunalski: Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej dla potrzeb budynku Sądu Okręgowego i budynku użytkowanego przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie TrybunalskimNumer ogłoszenia: 346680 – 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Piotrków Trybunalski: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla sądów okręgu piotrkowskiegoNumer ogłoszenia: 291050 – 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Grabica: ŚWIADCZENIE USŁUG WODOCIĄGOWYCH W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ NA TERENIE GMINY GRABICA WRAZ Z UTRZYMANIEM I EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH, POWIAT PIOTRKOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIENumer ogłoszenia: 309896 – 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Sulejów: Świadczenie usług pocztowychNumer ogłoszenia: 324724 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sulejów , ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów,

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 324726 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 315582 – 2015 data 23.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, ul. Borowska 213, 50-556

Lokalizacja