Przetargi, Zamówienia Publiczne Płock

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Płock

Płock: Realizacja zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez Panią Marię PardykęNumer ogłoszenia: 24196 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Płock: Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Instytutu Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku na kierunku Pielęgniarstwo i Kosmetologia oraz na kursie specjalistycznym Leczenie ran.Numer ogłoszenia: 23130 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE

Lokalizacja

Płock: Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w

Lokalizacja

Płock: Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Instytutu Nauk o Zdrowiu oraz Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w PłockuNumer ogłoszenia: 23084 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 23086 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 22972 – 2016 data 02.02.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny, ul. Chocimska 24, 00-791

Lokalizacja

Płock: Usługa sprzątania i utrzymania czystości w Sądzie Okręgowym w Płocku, Sądzie Rejonowym w Sierpcu i I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Płocku od dnia 1.02.2016 r. do 31.01.2017 r.Numer ogłoszenia: 18816 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 18818 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 9639 – 2016 data 27.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Komenda Wojewódzka Policji, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie,

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 18820 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7683 – 2016 data 20.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704

Lokalizacja

Płock: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i telefaksów dla potrzeb prokuratur okręgu płockiegoNumer ogłoszenia: 17934 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 17936 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 8067 – 2016 data 21.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, woj.

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: