Przetargi, Zamówienia Publiczne podkarpackie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne podkarpackie

Stalowa Wola: Budowa skrzyżowania ulic: Ofiar Katynia, Mickiewicza, Solidarności i nowoprojektowanej w Stalowej Woli o łącznej długości wlotów 279,19 m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Solidarności nr G101037R w km 0+121,86 do 0+400,00Numer ogłoszenia: 20884 – 2016; data

Lokalizacja

Nisko: Konserwacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2016 roku na obszarze obsługiwanym przez Rejon Energetyczny Stalowa Wola.Numer ogłoszenia: 19800 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Przemyśl: Kompleksowa dostawa energii elektrycznejNumer ogłoszenia: 18870 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 184311

Lokalizacja

Rzeszów: Dostawa radiofarmaceutyków dla Zakładu Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w RzeszowieNumer ogłoszenia: 17864 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Mielec: zakup i dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu medycznego dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.Numer ogłoszenia: 16970 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy

Lokalizacja

Orły: dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach.Numer ogłoszenia: 16938 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Lokalizacja

Leżajsk: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg miejskich w Leżajsku w latach 2016 – 2018Numer ogłoszenia: 16844 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Rzeszów: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do zgrzewarek do jałowego łączenia drenówNumer ogłoszenia: 16780 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum

Lokalizacja

Haczów: Budowa budynku usług medycznych na działce nr 591 w Haczowie.Numer ogłoszenia: 15884 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Równe: Zamówienie uzupełniające na usługi z zakresu gospodarki leśnej (zrywka drewna) w Nadleśnictwie Dukla w 2015 roku.Numer ogłoszenia: 15848 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja