Przetargi, Zamówienia Publiczne podkarpackie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne podkarpackie

Przemyśl: Dostawa energii elektrycznej do budynku Sądu Rejonowego w Przemyslu , ul. mickiewicza 14, 37-700 Przemysl.Numer ogłoszenia: 15758 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 15760 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 11150 – 2016 data 15.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Lokalizacja

Rzeszów: Rozbiórka budynku mieszkalnego nr inwentarzowy I-63/165 położonego w Wojciechowicach, gm. Wojciechowice, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie, na działce nr ewid. 283/41Numer ogłoszenia: 15746 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Jarosław: Modernizacja obiektu stadionu miejskiego przy ul. Bandurskiego 2/11 w Jarosławiu na działkach 1497/9 i 1515/1 obręb 4 JarosławNumer ogłoszenia: 14700 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 14674 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 4547 – 2016 data 14.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne, Al. W.

Lokalizacja

Jarosław: Wykonanie zimowego utrzymania w zakresie łagodzenia skutków zimy na ulicach, chodnikach oraz parkingach Gminy Miejskiej Jarosław w sezonie 2015/2016 wraz z mechanicznym pozimowym ich oczyszczeniemNumer ogłoszenia: 14672 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie

Lokalizacja

Jarosław: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług transportowych polegających na przewozie i opiece w czasie przewozu dzieci (uczniów) na zajęcia do szkółNumer ogłoszenia: 14650 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Jarosław: zakup usług transportowych polegających na przewozie i opiece w czasie przewozu niepełnosprawnych dzieci (uczniów) z miejsca zamieszkania na zajęcia szkolne i z powrotem po ich zakończeniu do miejsca zamieszkaniaNumer ogłoszenia: 14630 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Lokalizacja

Jarosław: Dostawa mleka smakowego UHT w ramach programu Agencji Rynku Rolnego Szklanka Mleka (wyłącznie smaki: czekoladowe i truskawkowe) o zawartości tłuszczu 1,5% do szkół podstawowych w kartonikach po 0,20 litraNumer ogłoszenia: 12972 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Lokalizacja

Zagórz: Pozyskanie i zrywka drewna z lasów mienia Gminy Zagórz w roku 2016Numer ogłoszenia: 12932 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja