Przetargi, Zamówienia Publiczne podkarpackie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne podkarpackie

Numer ogłoszenia: 12934 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 9506 – 2016 data 14.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Instytut “Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź,

Lokalizacja

Dębica: Dostawa warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w DębicyNumer ogłoszenia: 12938 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Jarosław: Robotę budowlaną polegająca na remoncie ul. Elektrownianej w Jarosławiu polegającym na wykonaniu profilowania kruszywem istniejącej podbudowy i wykonaniu nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. modernizacja ul. ElektrownianejNumer ogłoszenia: 12946 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016

Lokalizacja

Brzostek: Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku oświatowego (stara szkoła) z przeznaczeniem na przedszkole na działce nr ewid. gr. 1493 położonej w miejscowości Brzostek, obręb 1, gm. BrzostekNumer ogłoszenia: 12930 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Lokalizacja

Stalowa Wola: Kompleksowe opracowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem dofinansowania projektu pn. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Czysta Energia Działanie 3.2 Modernizacja

Lokalizacja

Błażowa: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu następującego używanego środka transportowego: samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu śmieci o parametrach określonych w punkcie IV SIWZNumer ogłoszenia: 12888 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 12890 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 10032 – 2016 data 14.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12,

Lokalizacja

Dębica: Dostawa mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w DębicyNumer ogłoszenia: 12856 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Jarosław: Usługa projektowa w ramach zadania pn.: Zakup i montaż nowych wiat przystankowychNumer ogłoszenia: 12034 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 12036 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 8964 – 2016 data 13.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie, tel.

Lokalizacja