Przetargi, Zamówienia Publiczne podkarpackie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne podkarpackie

Rzeszów: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie (zamówienie z podziałem na 10 części).Numer ogłoszenia: 10372 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 10344 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 6438 – 2016 data 08.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, ul. 3 Maja

Lokalizacja

Żurawica: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przy Gimnazjum w ŻurawicyNumer ogłoszenia: 10342 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Lokalizacja

Rzeszów: Remont dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO w budynku DS. IKAR Politechniki RzeszowskiejNumer ogłoszenia: 10236 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Przemyśl: Dostawa oleju opałowego lekkiego – dla Sądu Okręgowego w PrzemyśluNumer ogłoszenia: 9380 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 9338 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: . Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 354122 – 2015 data 28.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4300394,

Lokalizacja

Jawornik Polski: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówek dwóch szkół na terenie Gminy Jawornik PolskiNumer ogłoszenia: 9336 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Jasło: Dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego w JaśleNumer ogłoszenia: 9312 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital

Lokalizacja

Stalowa Wola: Usługi ratownictwa wodnego na basenach krytych MOSiR Stalowa Wola w okresie od 12 stycznia do 15 lutego 2016 rokuNumer ogłoszenia: 9296 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Rzeszów: Wykonanie prac remontowych w budynku E Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie przy ul. Żwirki i Wigury 2Numer ogłoszenia: 9260 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Lokalizacja