Przetargi, Zamówienia Publiczne podkarpackie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne podkarpackie

Rzeszów: Usługi sprzątania i utrzymania porządku, oraz innych usług związanych z utrzymaniem czystości obiektów stanowiących siedzibę Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przy ulicy Hanasiewicza 21.Numer ogłoszenia: 9188 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie

Lokalizacja

Padew Narodowa: Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół w Padwi Narodowej w Padwi NarodowejNumer ogłoszenia: 8412 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Rzeszów: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.Numer ogłoszenia: 8336 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 8338 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 248202 – 2015 data 22.09.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, woj. podlaskie,

Lokalizacja

Nowa Dęba: Kompleksowe świadczenie usług ubezpieczeniowychNumer ogłoszenia: 8254 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP:

Lokalizacja

Korczyna: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowościach: Kombornia – rejon II i Wola KomborskaNumer ogłoszenia: 8248 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy

Lokalizacja

Rzeszów: Remont wiat przystankowych- zamówienie uzupełniające IINumer ogłoszenia: 7338 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie

Lokalizacja

Jasło: Przetarg nieograniczony na dostawę produktów nabiałowych i tłuszczy roślinnych do Zakładu Karnego w Jaśle.Numer ogłoszenia: 7250 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Kolbuszowa: Przyjmowanie odpadów komunalnych na instalację zagospodarowania odpadów w 2016 roku.Numer ogłoszenia: 28 – 2016; data zamieszczenia: 03.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Brzozów: Dostawa produktów leczniczychNumer ogłoszenia: 16 – 2016; data zamieszczenia: 03.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 164823 –

Lokalizacja