Przetargi, Zamówienia Publiczne podlaskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne podlaskie

Lipsk: Przygotowywanie i wydawanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w lipsku oraz dowóz posiłków do szkół podstawowych na terenie Gminy LipskNumer ogłoszenia: 19916 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Białystok: Dostawa sprzętu komputerowegoNumer ogłoszenia: 19812 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku , ul. Marii

Lokalizacja

Hajnówka: Zakup benzyny bezołowiowej na terenie miasta HajnówkaNumer ogłoszenia: 18916 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 18918 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7547 – 2016 data 20.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, woj. pomorskie,

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 18920 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 18894 – 2016 data 27.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul.

Lokalizacja

Białystok: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych laboratoryjnychNumer ogłoszenia: 18866 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Białystok: KONTRAKT 20 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku przy

Lokalizacja

Białystok: Zakup od Stowarzyszenia Autorów ZAiKS licencji niewyłącznej do wystawiania musicalu Upiór w operze Andrew Lloyda Webera, Richarda Stilgoe, Charlesa Harta w okresie od 31.12.2015 r. do 30.09.2016 r.Numer ogłoszenia: 16872 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 16874 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12940 – 2016 data 19.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola, woj.

Lokalizacja

Białystok: Sprzedaż i dostawa pieluchomajtek na podstawie recept (wniosków) dla potrzeb tutejszego Domu.Numer ogłoszenia: 15900 – 2016; data zamieszczenia: 24.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja