Przetargi, Zamówienia Publiczne podlaskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne podlaskie

Hajnówka: Dostawa odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażakaNumer ogłoszenia: 15806 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Dąbrowa Białostocka: Dostawa leków.Numer ogłoszenia: 14658 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 336444 –

Lokalizacja

Białystok: Sprzedaż i dostawa artykułów czystościowych dla potrzeb tutejszego Domu.Numer ogłoszenia: 13884 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 13886 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 360880 – 2015 data 31.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle,

Lokalizacja

Mońki: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli medycznych i socjalnych ujętychw pakietach I-V dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.Numer ogłoszenia: 13792 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 13794 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12844 – 2016 data 19.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, ul.

Lokalizacja

Białystok: Wykonanie przebudowy i rozbudowy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 6 w Białymstoku o badmintonową halę sportową wraz z zapleczem socjalnymNumer ogłoszenia: 13050 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Białystok: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę estakady w ciągu ulicy Gen. N. Sulika nad skrzyżowaniem z ulica K. Ciołkowskiego w BiałymstokuNumer ogłoszenia: 12966 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 12968 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 348346 – 2015 data 18.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. dr K. Jaczewskiego

Lokalizacja

Białystok: Dostawa drobnego sprzętu medycznego do sterylizacji. Znak postępowania: DA-ZP-252-4/16Numer ogłoszenia: 12936 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny

Lokalizacja