Przetargi, Zamówienia Publiczne podlaskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne podlaskie

Białystok: Wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji elektrycznej oświetlenia terenu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zjazdem z ul. Krakowskiej w Białymstoku, na działkach o nr ewid. 1521/4,1572, obręb 11-ŚródmieścieNumer ogłoszenia: 12924 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –

Lokalizacja

Goniądz: Odkrzaczanieręczne powierzchni Nowy Lipsk I, Nowy Lipsk II,Nowy Lipsk III,Nowy Lipsk IVNumer ogłoszenia: 12892 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Łomża: Konserwacja oświetlenia miasta ŁomżaNumer ogłoszenia: 12070 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 326830

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 12072 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7458 – 2016 data 12.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Instytut “Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź,

Lokalizacja

Łomża: Wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizacje i termomodernizację komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnychNumer ogłoszenia: 12066 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Hajnówka: Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych na potrzeby SP ZOZ w HajnówceNumer ogłoszenia: 12008 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Hajnówka: Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 10 w HajnówceNumer ogłoszenia: 11368 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Białystok: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej PUHP LECH sp. z o.o. w związku z działalnością inną niż działalność operacyjna Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w BiałymstokuNumer ogłoszenia: 11286 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie

Lokalizacja

Nurzec Stacja: Dostawa paliw 2016Numer ogłoszenia: 11230 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Nurzec , ul. Akacjowa 3, 17-330

Lokalizacja

Białystok: Przetarg nieograniczony na: dostawę aparatury medycznej wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu UMB z podziałem na 4 częściNumer ogłoszenia: 11208 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja