Przetargi, Zamówienia Publiczne podlaskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne podlaskie

Numer ogłoszenia: 11210 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 330646 – 2015 data 04.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze,

Lokalizacja

Białystok: Dostawa biletów komunikacji miejskiej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.Numer ogłoszenia: 10332 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 10334 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7302 – 2016 data 11.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562

Lokalizacja

Jedwabne: Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w JedwabnemNumer ogłoszenia: 9356 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 9358 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7714 – 2016 data 12.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj.

Lokalizacja

Białystok: Ochronę fizyczną osób i mienia w budynkach Zarządu Mienia Komunalnego przy ul. Gen. J. Bema 89/1 i 89D w Białymstoku a także w granicach należących do nich obszarów (parkingi)Numer ogłoszenia: 9320 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Lokalizacja

Augustów: Utrzymanie działek gminnych na terenie miasta Augustowa tj. sprzątanie powierzchniowe działek – usuwanie śmieci i zanieczyszczeń w 2016 r.Numer ogłoszenia: 9262 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Dąbrowa Białostocka: Zaopatrzenie obiektów gminnych w lekki olej opałowy na lata 2016/2017 w ilości około 340 000 litrówNumer ogłoszenia: 9266 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Lokalizacja

Hajnówka: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w HajnówceNumer ogłoszenia: 8334 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Białystok: Sprzedaż i dostawa produktów mleczarskich dla potrzeb tutejszego Domu.Numer ogłoszenia: 7396 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Lokalizacja