Przetargi, Zamówienia Publiczne podlaskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne podlaskie

Augustów: dostawa oleju napędowego w ilości 170000 litrówNumer ogłoszenia: 352748 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Lokalizacja

Hajnówka: Dostawa paliw płynnychNumer ogłoszenia: 352756 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 337462 –

Lokalizacja

Suwałki: Dostawa oleju napędowego do Zespołu Szkół w Przebrodzie w 2016r.Numer ogłoszenia: 352716 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół

Lokalizacja

Hajnówka: Zakup i dostawa wielostanowiskowego sprzętu do treningu kardiologicznego oraz aparatu do krioterapii na potrzeby SP ZOZ w HajnówceNumer ogłoszenia: 352658 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Łapy: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Łapy oraz jednostek organizacyjnych Gminy ŁapyNumer ogłoszenia: 352626 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Łomża: Usługa ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ŁomżyNumer ogłoszenia: 351332 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital

Lokalizacja

Szumowo: Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i parkingów położonych na terenie gminy Szumowo w 2016 rokuNumer ogłoszenia: 351338 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Wasilków: Część 1: Opracowanie dokumentacji technicznej pt. Budowa drogi rowerowej Białystok – Wasilków na odcinku od granic Gminy Wasilków wzdłuż ulicy Białostockiej do ul. E. Plater w ramach projektu Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym Część

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 351304 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 349464 – 2015 data 21.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miasto Szczecinek, Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, tel.

Lokalizacja

Białystok: Wykonanie Studium Wykonalności projektu: Tereny zielone w Białymstoku – odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszącychNumer ogłoszenia: 351272 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja