Przetargi, Zamówienia Publiczne pomorskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne pomorskie

Gdynia: Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu ogólnopolskim w 2016 rokuNumer ogłoszenia: 23074 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Szemud: Usuwanie awarii i remonty na sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalniach ścieków i ujęciach wód podziemnychNumer ogłoszenia: 23034 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Gdynia: przetargu nieograniczony o wartości poniżej 209.000 euro na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnychNumer ogłoszenia: 22986 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Starogard Gdański: ROBOTY BUDOWLANE MALOWANIE I REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIAŁU ANumer ogłoszenia: 22050 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Gdańsk: Dostawa sprzętu agd dla Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej.Numer ogłoszenia: 21994 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 21996 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 16576 – 2016 data 25.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Dworcowa 30, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie,

Lokalizacja

Gdynia: Dostawa medali odlewanych dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu w roku 2016Numer ogłoszenia: 21904 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Gdańsk: 02/0116/UN – Świadczenie usługi ochrony mienia w połączeniu z usługą portierską wraz z montażem automatycznych szlabanów oraz zewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego w AWFiS GdańskNumer ogłoszenia: 21018 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Choczewo: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczewie w okresie od 01-01-2016 r. do 31-12-2016 r.Numer ogłoszenia: 20998 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Człuchów: Zakup i Dostawa materiałów do łączenia tkanekNumer ogłoszenia: 20894 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Lokalizacja