Przetargi, Zamówienia Publiczne pomorskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne pomorskie

Kosakowo: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego w PogórzuNumer ogłoszenia: 14608 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Lokalizacja

Gdynia: Dostawa wzorców, odczynników chemicznych, chemikaliów, fabrycznie nowego drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Akwarium Gdyńskiego MIR-PIBNumer ogłoszenia: 13906 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Starogard Gdański: Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Harcerskiej w Starogardzie GdańskimNumer ogłoszenia: 13898 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Szemud: Dostawa 29.000 szt. płyt JUMB na potrzeby utwardzenia dróg.Numer ogłoszenia: 13858 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szemud

Lokalizacja

Tuchomie: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie gminy Tuchomie.Numer ogłoszenia: 13838 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Słupsk: ZAKUP I DOSTAWA DWÓCH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH DO CELÓW SŁUŻBOWYCH DLA POMORSKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W SŁUPSKUNumer ogłoszenia: 13810 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 13812 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 5908 – 2016 data 08.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa, woj.

Lokalizacja

Starogard Gdański: Modernizacja dachu budynku Urzędu Miasta w Starogardzie GdańskimNumer ogłoszenia: 12990 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Linia: Bieżąca konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Linia w 2016 rokuNumer ogłoszenia: 12964 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Słupsk: ZAKUP I DOSTAWY LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBUCZEWIE na rok 2016Numer ogłoszenia: 12900 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja