Przetargi, Zamówienia Publiczne Proszowice

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Proszowice

Proszowice: Dostawa wyrobów medycznychNumer ogłoszenia: 360848 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 178585 –

Lokalizacja

Proszowice: Dostawa staplerów oraz siatek przepuklinowychNumer ogłoszenia: 360818 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ,

Lokalizacja

Proszowice: Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego stanowiących wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.Numer ogłoszenia: 360760 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Proszowice: Odbieranie i zagospodarowanie w roku 2016 odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy ProszowiceNumer ogłoszenia: 337150 – 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Proszowice: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: 1. Remont drogi gminnej 160310K Żębocin – Jakubowice w miejscowościach Jakubowice, Proszowice, w km 0+000 – 1+021 2. Remont drogi gminnej 160274K Majkowice – granica województwa w miejscowości Koczanów, w

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 311410 – 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 300598 – 2015 data 06.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Nowodworska 60,

Lokalizacja

Proszowice: Wykonywanie funkcji asystenta ds. promocji zdrowia w ramach projektu promocja zdrowia poprzez wdrożenie programów profilaktycznych w tym badań przesiewowych i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów płuc i

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 292722 – 2015; data zamieszczenia: 31.10.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 292696 – 2015 data 30.10.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, woj.

Lokalizacja

Proszowice: Wykonywanie zadań ankietera w ramach projektu promocja zdrowia poprzez wdrożenie programów profilaktycznych w tym badań przesiewowych i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów płuc i oskrzeli w powiecie

Lokalizacja

Proszowice: Wykonywanie zadań ankietera w ramach projektu promocja zdrowia poprzez wdrożenie programów profilaktycznych w tym badań przesiewowych i diagnostyki oraz działań edukacyjnych o tematyce zdrowotnej w celu zmniejszenia poziomu zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów płuc i oskrzeli w powiecie

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: