Przetargi, Zamówienia Publiczne Puławy

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Puławy

Puławy: Sukcesywna dostawa szkła laboratoryjnego w 2016r.Numer ogłoszenia: 7246 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 7248 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 355750 – 2015 data 29.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Szkoła Podstawowa Nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju, ul. Łukasza

Lokalizacja

Puławy: SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCHNumer ogłoszenia: 7210 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 338524

Lokalizacja

Puławy: dostawa Qiamp DNA Mini KitNumer ogłoszenia: 352792 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Puławy: Usługa ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.Numer ogłoszenia: 328180 – 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Puławy: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY PRACOWNI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GÓRZE PUŁAWSKIEJ WRAZ Z KOMUNIKACJĄ ZEWNĘTRZNĄNumer ogłoszenia: 310004 – 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Puławy: ZM 2/2015, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY PRACOWNI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GÓRZE PUŁAWSKIEJ WRAZ Z KOMUNIKACJĄ ZEWNĘTRZNĄ..Numer ogłoszenia: 294142 – 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Końskowola: Świadczenie usług telefonii komórkowej w okresie 24 miesięcy (planowany okres realizacji usługi 01.03.2016 r. – 28.02.2018 r.) oraz dostawa aparatów telefonicznychNumer ogłoszenia: 12940 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 12942 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 6322 – 2016 data 08.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska,

Lokalizacja

Końskowola: Odwodnienie budynku Urzędu Gminy Końskowola wraz z dobudową windy dla osób niepełnosprawnych_IIINumer ogłoszenia: 103329 – 2015; data zamieszczenia: 13.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina

Lokalizacja