Przetargi, Zamówienia Publiczne Racławice

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Racławice

Racławice: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy oraz Ośrodka Zdrowia w RacławicachNumer ogłoszenia: 323032 – 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Pałecznica: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i położonych na terenie gminy Pałecznica w roku 2016Numer ogłoszenia: 360900 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy

Lokalizacja

Pałecznica: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i położonych na terenie gminy Pałecznica w roku 2016Numer ogłoszenia: 316334 – 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Pałecznica: Dostawa fabrycznie nowego 21 – osobowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Samopomocy w Pałecznicy w ramach Programu Wyrównywania różnic między regionami IINumer ogłoszenia: 293984 – 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 293986 – 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 285298 – 2015 data 26.10.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań,

Lokalizacja

Pałecznica: Budowa mikroinstalacji prosumenckich – fotowoltaicznych na terenie Gminy Pałecznica w formule zaprojektuj i wybuduj realizowanych w ramach Programu, oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiejNumer ogłoszenia:

Lokalizacja

Działoszyce: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Działoszyce.Numer ogłoszenia: 302220 – 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Proszowice: Dostawa wyrobów medycznychNumer ogłoszenia: 360848 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 178585 –

Lokalizacja

Proszowice: Dostawa staplerów oraz siatek przepuklinowychNumer ogłoszenia: 360818 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ,

Lokalizacja

Proszowice: Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego stanowiących wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach.Numer ogłoszenia: 360760 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja