Przetargi, Zamówienia Publiczne Radom

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Radom

Radom: Przetarg nieograniczony na usługę wykonania mapy do celów prawnych dla działki ewidencyjnej nr 150 przy ul Topiel w RadomiuNumer ogłoszenia: 20858 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Radom: Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu ustalającego jakim działkom w dniu nabycia odpowiadają obecne działki położone w Radomiu przy ul. Paderewskiego i Chrobrego.Numer ogłoszenia: 19852 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 19854 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 4679 – 2016 data 14.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Jednostka Wojskowa 3294, ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin, woj. zachodniopomorskie,

Lokalizacja

Radom: Usługa odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych i przemysłowych dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o.Numer ogłoszenia: 18898 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Radom: Świadczenie usług polegających na działaniach ograniczających występowanie ptaków i innych zwierząt na terenie lotniska Radom dla 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w 2016 rokuNumer ogłoszenia: 8374 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 8376 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 329468 – 2015 data 03.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji

Lokalizacja

Radom: Świadczenie usług porządkowych na obiektach wojskowych administrowanych przez JW 4938 w 2016 rNumer ogłoszenia: 352850 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Radom: Wykonanie zamówienia dodatkowego polegającego na wykonaniu robót teletechnicznych oraz instalacyjnych, które wystąpiły przy realizacji zamówienia podstawowego pn. Budowa węzła komunikacyjnego wraz z budową ulicy Młodzianowskiej na odcinku od ulicy Gdyńskiej do połączenia z obwodnicą południową w Radomiu – Etap

Lokalizacja

Radom: Przetarg nieograniczony na usługę usuwania pojazdów (z wyłączeniem pojazdów przewożących towary niebezpieczne) z dróg w granicach administracyjnych miasta Radomia oraz prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego, na którym umieszcza się usunięte pojazdy na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy Prawo

Lokalizacja

Radom: Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego stanowiących wyposażenie nowej siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu.Numer ogłoszenia: 348160 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: