Przetargi, Zamówienia Publiczne Radom

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Radom

Radom: Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla potrzeb jednostek garnizonu mazowieckiegoNumer ogłoszenia: 319534 – 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Radom: Usługi zdrowotne świadczone dla firm – szczepienia ochronne. Nr sprawy 63/15.Numer ogłoszenia: 319536 – 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Radom: Przetarg nieograniczony na usługę wykonania 1 operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Kończyckiej.Numer ogłoszenia: 316172 – 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Radom: Dostawa kardiomonitorów dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o.Numer ogłoszenia: 314606 – 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Radom: Przetarg nieograniczony na usługę wykonania 2 operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Radomiu przy ul. BulwarowejNumer ogłoszenia: 314614 – 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Radom: Zakup karty bazowej, dostarczenie, instalacja i uruchomienie licencji w celu rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego rejestratora korespondencji telefonicznej na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w SiedlcachNumer ogłoszenia: 311268 – 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Radom: Wykonanie usprawnień ruchu rowerowego i pieszego na ulicach Sienkiewicza, Piłsudskiego, Moniuszki, Mickiewicza, Prusa oraz Wyszyńskiego w Radomiu w związku z wprowadzeniem na tym obszarze strefy ograniczonej prędkości TEMPO-30Numer ogłoszenia: 309954 – 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Lokalizacja

Radom: Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów komputerowychNumer ogłoszenia: 309910 – 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Lokalizacja

Radom: Rozbudowa budynku administracyjnego (biurowego) o klatkę schodową w Radomiu przy ul. Chorzowskiej 16/18Numer ogłoszenia: 307010 – 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Radom: Zabezpieczenie zapobiegające zadymieniu pionowych dróg ewakuacyjnych w budynkach SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu.Numer ogłoszenia: 306006 – 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: