Przetargi, Zamówienia Publiczne Radom

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Radom

Radom: Dostawa łóżek szpitalnychNumer ogłoszenia: 290912 – 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą

Lokalizacja

Radom: Dostawa materiałów jednorazowych dla potrzeb Zakładu Gastroenterologii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o.Numer ogłoszenia: 287572 – 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 287574 – 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 277890 – 2015 data 19.10.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, woj.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 287576 – 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 277946 – 2015 data 19.10.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, woj.

Lokalizacja

Radom: Utrzymanie wód rzeki Kraski w km 20+040 – 21+380Numer ogłoszenia: 235318 – 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Radom: Termomodernizacja budynku Domu dla Bezdomnych przy ul. Słowackiego 188Numer ogłoszenia: 103339 – 2015; data zamieszczenia: 13.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Radomia ,

Lokalizacja

Radom: Dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów koronarografii i PTCANumer ogłoszenia: 184786 – 2015; data zamieszczenia: 21.07.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: