Przetargi, Zamówienia Publiczne Raszyn

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Raszyn

Raszyn: Remonty dróg gruntowych oraz jezdni, chodników, placów i zjazdów z elementów betonowych na terenie Gminy RaszynNumer ogłoszenia: 7322 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Raszyn: Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadaniaNumer ogłoszenia: 356150 – 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Lokalizacja

Raszyn: Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w zw. z wykonaniem infrastruktury zapewniającej utrzymanie temperatur w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych w budynku przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, ZP39-159020Numer ogłoszenia: 235394 – 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Warszawa-Ursus: Wynajem sprzętu (koparek, koparko-ładowarek) z obsługą operatorskąNumer ogłoszenia: 23036 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Warszawa-Ursus: Kruszywa ze skał naturalnychNumer ogłoszenia: 23012 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zawarcia umowy ramowej. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP:

Lokalizacja

Warszawa-Ursus: Elementy barier energochłonnychNumer ogłoszenia: 21930 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 358024 –

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 21932 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 21872 – 2016 data 01.02.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, woj. opolskie, tel.

Lokalizacja

Warszawa-Ursus: Wynajem samochodów samowyładowczych z obsługą operatorskąNumer ogłoszenia: 21908 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Lokalizacja

Warszawa-Ursus: Kruszywa ze skał naturalnychNumer ogłoszenia: 20926 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zawarcia umowy ramowej. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP:

Lokalizacja

Warszawa-Ursus: Rękawice ochronne i inne środki ochrony indywidualnejNumer ogłoszenia: 12962 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Remontów i Konserwacji

Lokalizacja