Przetargi, Zamówienia Publiczne Rybnik

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Rybnik

Rybnik: Wydruk 140 plakatów o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 70 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie RybnikaNumer ogłoszenia: 21974 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 21976 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 18376 – 2016 data 27.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 21978 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12920 – 2016 data 19.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, woj. wielkopolskie, tel.

Lokalizacja

Rybnik: Budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej nr 31 a w RybnikuNumer ogłoszenia: 19842 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Rybnik: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kontenerowego zaplecza socjalnego oraz trybun na terenie: – boiska KS Polonia w dz. Niewiadom – boiska KS Silesia w dz. Ligota-Ligocka KuźniaNumer ogłoszenia: 18908 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie

Lokalizacja

Rybnik: Zadanie 1: Roboty izolacyjne w obrębie ścian piwnic i remontowe roboty towarzyszące w OLR w dzielnicy Maroko-Nowiny, Zadanie 2: Remont pokrycia dachowego budynku garażu wraz z robotami towarzyszącymi w OSP w dzielnicy Ochojec.Numer ogłoszenia: 18854 – 2016; data zamieszczenia:

Lokalizacja

Rybnik: Wykonanie wycen nieruchomości z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1 – Wykonanie wycen czterech nieruchomości zabudowanych w celu sprzedaży przetargowej, Zadanie 2 – Wykonanie wycen nieruchomości (72 pozycje) w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i użytkowanie nieruchomości zabudowanych

Lokalizacja

Rybnik: Budowa wodnego placu zabaw w dzielnicy Kamień pod nazwą: PLUSKADEŁKO – WODNY PLAC ZABAW W KAMIENIU; zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach budżetu obywatelskiego 2016 – projekt ogólnomiejskiNumer ogłoszenia: 10414 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE

Lokalizacja

Rybnik: Dostawy nabiału, tłuszczy roślinnych i jaj kurzych na potrzeby SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w RybnikuNumer ogłoszenia: 352834 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Rybnik: Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni terenowej na terenie Gimnazjum nr 12 w Rybniku, dz. Niewiadom w ramach budżetu obywatelskiegoNumer ogłoszenia: 345380 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: