Przetargi, Zamówienia Publiczne Rzeszów

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Rzeszów

Rzeszów: Zakup i dostawy narzędzi chirurgicznych jednorazowego użytku oraz narzędzi ortopedycznych wielorazowego użytkuNumer ogłoszenia: 22978 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Rzeszów: Dostawa radiofarmaceutyków dla Zakładu Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w RzeszowieNumer ogłoszenia: 17864 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Rzeszów: Dostawę materiałów eksploatacyjnych do zgrzewarek do jałowego łączenia drenówNumer ogłoszenia: 16780 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum

Lokalizacja

Rzeszów: Rozbiórka budynku mieszkalnego nr inwentarzowy I-63/165 położonego w Wojciechowicach, gm. Wojciechowice, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie, na działce nr ewid. 283/41Numer ogłoszenia: 15746 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Rzeszów: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA POTRZEB REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE W 2016 ROKUNumer ogłoszenia: 10412 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Rzeszów: Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie (zamówienie z podziałem na 10 części).Numer ogłoszenia: 10372 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Rzeszów: Remont dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO w budynku DS. IKAR Politechniki RzeszowskiejNumer ogłoszenia: 10236 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Rzeszów: Wykonanie prac remontowych w budynku E Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie przy ul. Żwirki i Wigury 2Numer ogłoszenia: 9260 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Lokalizacja

Rzeszów: Usługi sprzątania i utrzymania porządku, oraz innych usług związanych z utrzymaniem czystości obiektów stanowiących siedzibę Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przy ulicy Hanasiewicza 21.Numer ogłoszenia: 9188 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie

Lokalizacja

Rzeszów: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.Numer ogłoszenia: 8336 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: