Przetargi, Zamówienia Publiczne Rzeszów

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Rzeszów

Numer ogłoszenia: 8338 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 248202 – 2015 data 22.09.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, woj. podlaskie,

Lokalizacja

Rzeszów: Remont wiat przystankowych- zamówienie uzupełniające IINumer ogłoszenia: 7338 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie

Lokalizacja

Rzeszów: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (roślin uprawnych, produktów warzywnictwa i ogrodnictwa do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Zakładzie Karnym w Rzeszowie.Numer ogłoszenia: 360856 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Rzeszów: Roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 9 na osiedlu Biała w Rzeszowie o dodatkowe pomieszczenia dydaktyczneNumer ogłoszenia: 360836 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Rzeszów: Tablice rejestracyjne dla Starostwa Powiatowego w RzeszowieNumer ogłoszenia: 358610 – 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Lokalizacja

Rzeszów: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania chodników, poboczy oddzielonych słupkami blokującymi, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych na drogach krajowych w sezonie zimowym 2015/2016 i świadczenie usług równiarką przy zimowym oraz bieżącym utrzymaniu dróg krajowych administrowanych przez Oddział w Rzeszowie

Lokalizacja

Rzeszów: Dostawa emisyjnego klastra serwerowego z macierzą dyskowąNumer ogłoszenia: 348272 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Lokalizacja

Rzeszów: ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA POTRZEB REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE W 2016 ROKUNumer ogłoszenia: 346796 – 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Rzeszów: Usługa przeprowadzenia specjalistycznego kursu z zakresu – Kompleksowy monitoring wydajności aplikacji.Numer ogłoszenia: 345464 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Rzeszów: Kursy zewnętrzne dla studentów Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej w zakresie analizy wyników pomiarów i badań laboratoryjnychNumer ogłoszenia: 345458 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: