Przetargi, Zamówienia Publiczne Rzeszów

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Rzeszów

Rzeszów: Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę Parku Naukowo – Technologicznego Rzeszów – Dworzysko – IV etap. Zaprojektowanie i wykonanie aktywnego systemu odgromowego na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów-DworzyskoNumer ogłoszenia: 289350 – 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Lokalizacja

Rzeszów: Cyfryzacja Kina Zorza Regionalnej Fundacji Filmowej w RzeszowieNumer ogłoszenia: 289338 – 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Fundacja Filmowa

Lokalizacja

Rzeszów: USŁUGI SZKOLENIOWE W ZAKRESIE MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE + EGZAMIN CZELADNICZY.Numer ogłoszenia: 287598 – 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Rzeszów: Wykon.w ramach zad.pn:Wykonanie r.budowlanych związanych z realizacją suchego zbiornika przeciwpow.(polderu przepływowego)pn.Kańczuga na rz. MleczkaKańczudzka na terenie gm.Jawornik Polski oraz m. i gm.Kańczuga w ramach zad.inwestycyjnego Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpow.(polderu przepływowego)pn.Kańczuga na rz.MleczkaKańczudzka na terenie gm.Jawornik Polski oraz

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 235346 – 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 227760 – 2015 data 02.09.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP, ul.

Lokalizacja

Rzeszów: Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta RzeszowaNumer ogłoszenia: 184840 – 2015; data zamieszczenia: 21.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszów –

Lokalizacja

Rzeszów: MAPA NUMERYCZNA DLA OBRĘBÓW BŁAŻOWA DOLNA, BŁAŻOWA GÓRNA, KĄKOLÓWKANumer ogłoszenia: 184848 – 2015; data zamieszczenia: 21.07.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Lokalizacja

Rzeszów: Remont i adaptacja Domu Studenta Olimp w RzeszowieNumer ogłoszenia: 184822 – 2015; data zamieszczenia: 21.07.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Lokalizacja

Rzeszów: Remont i modernizacja istniejącej sieci internetowej z wymianą zużytego sprzętu, konieczne do wykonania roboty instalacyjne związane z podłączeniem, ułożeniem kabli strukturalnych i montażem gniazd oraz wymianą istniejącego sprzętu na nowy w DS LAURA i DS Filon w Rzeszowie, ul.

Lokalizacja

Rzeszów: Zakup licencjonowanego oprogramowania do obliczeń MES (metodą elementów skończonych) z przeznaczeniem do zajęć dydaktycznych ze studentami.Numer ogłoszenia: 226530 – 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: