Przetargi, Zamówienia Publiczne Serock

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Serock

Serock: Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia drogowego w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy w miejscowości Marynino, Stanisławowo, Skubianka, Jachranka, ZabłocieNumer ogłoszenia: 24250 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 24252 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12984 – 2016 data 19.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin, woj. śląskie,

Lokalizacja

Serock: Budowa punktów świetlnych Dębinki – oświetlenie drogi gminnejNumer ogłoszenia: 17878 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 17880 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 13034 – 2016 data 19.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Instytut Elektrotechniki, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

Lokalizacja

Serock: Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Serock w 2016.Numer ogłoszenia: 10384 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 10386 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 1736 – 2016 data 04.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797

Lokalizacja

Serock: Budowa ciągu pieszo – rowerowego Jadwisin – ZegrzeNumer ogłoszenia: 226536 – 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Serock ,

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Zegrze: Czyszczenie separatorów, osadników i innych urządzeń znajdujących się na terenach kompleksów wojskowych administrowanych przez 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu wraz z odbiorem i utylizacją odpadów powstających w wyniku świadczenia usługi.Numer ogłoszenia: 22000 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE

Lokalizacja

Zegrze: Zakup i dostawa elementów elektronicznych dla WIŁNumer ogłoszenia: 20874 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowy Instytut Łączności ,

Lokalizacja

Zegrze: Odbiór, transport i unieszkodliwienia lub odzysk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne o kodach: 03 01 04*, 06 04 04*, 06 04 05*, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 01 07*, 16 05 06*,16 05 07*, 16 05

Lokalizacja