Przetargi, Zamówienia Publiczne Siedlce

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Siedlce

Siedlce: Sprzątanie klatek schodowych w budynkach Siedleckiego TBS Sp. z o.o. oraz zasobach komunalnych Miasta Siedlce.Numer ogłoszenia: 358592 – 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Siedlce: ODBIERANIE PSÓW OD PODMIOTU ODŁAWIAJĄCEGO BEZDOMNE ZWIERZĘTA NA TERENIE MIASTA SIEDLCE, TRANSPORTOWANIE DO SCHRONISKA ORAZ PRZYJMOWANIE I UTRZYMYWANIE W SCHRONISKU BEZDOMNYCH PSÓW Z TERENU MIASTA SIEDLCE W 2016 r.Numer ogłoszenia: 354154 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Lokalizacja

Siedlce: DOSTAWA URZĄDZEŃ I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO – HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACHNumer ogłoszenia: 333408 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 333410 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 324550 – 2015 data 30.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok,

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 333412 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 174101 – 2015 data 26.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego

Lokalizacja

Siedlce: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w SiedlcachNumer ogłoszenia: 330028 – 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 328226 – 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 314934 – 2015 data 23.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4,

Lokalizacja

Siedlce: Budowa przedszkola przy ZO w Żelkowie-Kolonii- roboty dodatkowe 2Numer ogłoszenia: 328224 – 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Siedlce, ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce,

Lokalizacja

Siedlce: Dostawa i montaż pehametru dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w WarszawieNumer ogłoszenia: 319652 – 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Siedlce: Dostawa i montaż cieplarki dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w WarszawieNumer ogłoszenia: 307158 – 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: