Przetargi, Zamówienia Publiczne śląskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne śląskie

Ruda Śląska: Bieżące zabezpieczenie ruchu – elementy bezpieczeństwa ruchu drogowegoNumer ogłoszenia: 23014 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Siemianowice Śląskie: Zagospodarowanie terenu Parku Hutnik wraz z budową urządzeń rekreacyjnych – I etapNumer ogłoszenia: 22992 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Tarnowskie Góry: Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz wprowadzenie zmian organizacji ruchu na drogach gminnych Gminy Tarnowskie Góry w 2016 rokuNumer ogłoszenia: 22964 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Bestwina: Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bestwina oraz dostarczanie ich do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315 dNumer ogłoszenia: 22952 – 2016;

Lokalizacja

Jaworze: Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 5 części: I część zamówienia -różne produkty spożywcze; II część zamówienia -mleko i produkty nabiałowe; III część zamówienia –

Lokalizacja

Poręba: Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w gminie PorębaNumer ogłoszenia: 22022 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Będzin: Zakup i sukcesywna dostawa worków do selektywnego gromadzenia odpadów, do gromadzenia odpadów w koszach ulicznych oraz obsługi administracyjnej Spółki.Numer ogłoszenia: 21982 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Rybnik: Wydruk 140 plakatów o rozmiarach 120 x 180 cm oraz ich wywieszanie w 70 dwustronnych gablotach informacyjnych na terenie RybnikaNumer ogłoszenia: 21974 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 21976 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 18376 – 2016 data 27.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 21978 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12920 – 2016 data 19.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, woj. wielkopolskie, tel.

Lokalizacja