Przetargi, Zamówienia Publiczne śląskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne śląskie

Pawłowice: Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Pawłowice. Zadanie I – sołectwa Pawłowice, Warszowice, Krzyżowice i Pniówek, Zadanie II – sołectwa Pielgrzymowice, Golasowice i Jarząbkowie, Zadanie III – sołectwo Pawłowice Osiedle, Zadanie IV – powierzchniowe utrwalenie dróg na terenie

Lokalizacja

Cieszyn: Opracowanie studium transportowego dla miasta CieszynieNumer ogłoszenia: 21898 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cieszyn, w imieniu której

Lokalizacja

Knurów: Utrzymanie czystości na terenie miasta Knurów z podziałem na dwa zadania: zadanie I – bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta Knurów, zadanie II – oczyszczanie mechaniczne i ręczne ulic, chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz parkingów na terenie miasta KnurówNumer ogłoszenia: 21876 –

Lokalizacja

Pszczyna: Remont mieszkania nr 4 przy ul. Bednarskiej 9 w PszczynieNumer ogłoszenia: 21874 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Bytom: Usługi fizycznej ochrony mienia świadczone na rzecz OSiR Bytom w roku 2016Numer ogłoszenia: 20966 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Sosnowiec: Dostawa (sprzedaż wraz z transportem) znaków i tablic drogowych do pionowego oznakowania oraz konstrukcji wsporczych wraz z elementami montażowymi do znaków i tablicNumer ogłoszenia: 20948 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Gliwice: Ochrona całodobowa budynków Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz budynków wskazanych przez UrządNumer ogłoszenia: 20932 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Bytom: Wybór rzeczoznawców majątkowych – wykonanie operatów szacunkowych składników substancji mieszkaniowej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców w drodze przetargu.Numer ogłoszenia: 20900 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 20902 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 10627 – 2016 data 29.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Wołyńska 57,

Lokalizacja

Piekary Śląskie: Zakup i dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich wyspecyfikowanych w załączniku do SIWZ.Numer ogłoszenia: 20888 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja