Przetargi, Zamówienia Publiczne śląskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne śląskie

Katowice: Dostawa sprzętu komputerowego w modułach – BZP 026/06007/15Numer ogłoszenia: 20848 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Jastrzębie-Zdrój: Aktywna integracja o charakterze społecznym realizowana w ramach działań Klubu Integracji SpołecznejNumer ogłoszenia: 19998 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Sosnowiec: Świat idealny – Ogród Polisensoryczny część II.Numer ogłoszenia: 19924 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Piekary Śląskie: Dostawa endoprotezy rewizyjnej rekonstrukcyjnej z rekonstrukcją przedniej i środkowej częsci panewki na miarę.Numer ogłoszenia: 19914 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Bielsko-Biała: Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 48.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów złotych) w 2016 roku na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Bielska-BiałejNumer ogłoszenia: 19908 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 19910 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 11972 – 2016 data 18.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, ul. Adama Mickiewicza 4, 43-600

Lokalizacja

Miedźno: USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY MIEDŹNO.Numer ogłoszenia: 19890 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Lokalizacja

Pszczyna: Remont mieszkania nr 4 przy ul. Stefana Batorego 23 w PszczynieNumer ogłoszenia: 19862 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 19864 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 8011 – 2016 data 21.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, woj. łódzkie, tel.

Lokalizacja

Rybnik: Budowa przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Mikołowskiej nr 31 a w RybnikuNumer ogłoszenia: 19842 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja