Przetargi, Zamówienia Publiczne śląskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne śląskie

Katowice: Obsługa energetyczna imprez plenerowych na terenie miasta Katowice w 2016rNumer ogłoszenia: 19838 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski

Lokalizacja

Syrynia: Kupno/dostawa tarcz znaków i tablic drogowych z elementami mocującymi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 2016r.Numer ogłoszenia: 19840 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Koniecpol: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ BUDOWY WODOCIĄGÓW W GMINIE KONIECPOL ETAP I oraz ETAP IIINumer ogłoszenia: 18988 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Tychy: Świadczenie usług prawniczych, polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego przez sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi i doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w TychachNumer ogłoszenia: 18968 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O

Lokalizacja

Tychy: Utrzymanie parków, zieleni i infrastruktury miejskiej na terenie miasta Tychy – Rejon I i IINumer ogłoszenia: 18936 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Rybnik: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kontenerowego zaplecza socjalnego oraz trybun na terenie: – boiska KS Polonia w dz. Niewiadom – boiska KS Silesia w dz. Ligota-Ligocka KuźniaNumer ogłoszenia: 18908 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie

Lokalizacja

Pawłowice: Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa parkingu Centrum w WarszowicachNumer ogłoszenia: 18900 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd

Lokalizacja

Katowice: Dostawa wraz z rozładunkiem w magazynie gotowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowegoNumer ogłoszenia: 18884 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Gliwice: Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z terenów administrowanych przez 4 WOG .Numer ogłoszenia: 18864 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Rybnik: Zadanie 1: Roboty izolacyjne w obrębie ścian piwnic i remontowe roboty towarzyszące w OLR w dzielnicy Maroko-Nowiny, Zadanie 2: Remont pokrycia dachowego budynku garażu wraz z robotami towarzyszącymi w OSP w dzielnicy Ochojec.Numer ogłoszenia: 18854 – 2016; data zamieszczenia:

Lokalizacja