Przetargi, Zamówienia Publiczne śląskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne śląskie

Sosnowiec: Dostawa materiału szewnego oraz siatki przepuklinowej.Numer ogłoszenia: 18814 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5

Lokalizacja

Katowice: Modernizacja oznakowania poziomegoNumer ogłoszenia: 17976 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 17978 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12130 – 2016 data 18.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Termy Cieplickie Sp. z o.o., Park Zdrojowy 5, 58-560 Jelenia

Lokalizacja

Częstochowa: Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń budynku Hali Sportowej Częstochowa w Częstochowie..Numer ogłoszenia: 17954 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Częstochowa: usługa konserwacyjno serwisowa systemów bezpieczeństwa obiektu Hali Sportowej Częstochowa w Częstochowie.Numer ogłoszenia: 17956 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Gliwice: Dostawa oleju opałowego dla: Sekcji Obsługi Infrastruktury Krapkowice, Sekcji Obsługi Infrastruktury Opole oraz Sekcji Obsługi Infrastruktury Lubliniec.Numer ogłoszenia: 17922 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Lokalizacja

Chorzów: Rozbudowa systemu RATUSZ – zakup dodatkowych 2 licencji programu PosesjaNumer ogłoszenia: 17876 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Rynek 1,

Lokalizacja

Zawiercie: Zapobieganie bezdomności zwierzątNumer ogłoszenia: 17870 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , ul.

Lokalizacja

Bytom: Dostawa drobnego i jednorazowego sprzętu medycznego.Numer ogłoszenia: 17846 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Lokalizacja

Chorzów: Rozbudowa systemu SODiS w zakresie integracji obiegu dokumentów z systemem KatasterWZNumer ogłoszenia: 17850 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Rynek

Lokalizacja